Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift

Tidskriften vill skapa ett forum för kulturpolitisk forskning i Norden och sprida relevant kulturpolitisk forskning och information till akademiska samfund, offentlig förvaltning, kulturinstitutioner, medier och andra organisationer. Tidskriften vill också uppmuntra till och stimulera debatt om frågor som är relevanta för kulturpolitik.

Tidskriften är riktad till läsare och skribenter som arbetar professionellt eller forskar inom det kulturpolitiska fältet i Norden. Tidskriften publicerar artiklar på norska, danska, svenska och engelska och redaktionen består av forskare från de nordiska länderna.

Den kulturpolitiska forskningscentret Cupore sköter redaktörskapet för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift från 2017 framåt. Sakarias Sokka, specialforskare vid Cupore, är ny chefredaktör för tidskriften och forskaren Anna Kanerva är redaktionssekreterare.

CALL FOR PAPERS

Tidskriften är en öppen vetenskaplig tidskrift. Två nummer utkommer årligen. Oftast är ett av numren ett temanummer för vilket det ordnas ett eget call for papers.

CALL FOR ABSTRACTS för NKT temanummer 2/2020: CULTURE AS INSTRUMENT, deadline för abstrakt 31.10.2019 --> download CFP (PDF, i engelska)

Tidskriften publicerar tvärvetenskapliga artiklar som presenterar forskning inom kulturpolitik från ämnets många olika synvinklar. Utöver vetenskapliga artiklar om kulturpolitik välkomnar tidskriften också recensioner, forskningsanteckningar, essäer och debattartiklar. Tidskriften tar emot tidigare opublicerade manuskript som inte utvärderas för publikation vid någon annan tidskrift.

Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift är en referentgranskad vetenskaplig tidskrift. Alla publicerade artiklar går igenom en utvärderingsprocess.

Tidskriften välkomnar alltid nya artiklar.

Instruktioner för artikelförfattare på norska: Forfatterveiledning 2018 (PDF)

Instruktioner för kommentarartiklar och bokrecension på engelska: Author Guidelines for Perspective and Commentary articles and Book Reviews (PDF) 

Riktlinjer för referentgranskare på norska: Retningslinjer for peer review (PDF)

 

Skicka in dina artiklar och frågor till chefredaktör Sakarias Sokka, sakarias.sokka[at]cupore.fi, med kopia till redaktionssekretare Anna Kanerva, anna.kanerva[at]cupore.fi.

Läs tidskriften på utgivarens hemsidor: www.idunn.no/nkt

Tidskriften i sociala medier:

Facebook: www.facebook.com/Nordisk-Kulturpolitisk-Tidskrift-218563724530/

Twitter: @NKT_journal

 

 

 

Anna Kanerva
Anna Kanerva Specialforskare

+358 50 302 1414 Forskarprofil »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka

Forskarprofil »