Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift

Tidskriften vill skapa ett forum för kulturpolitisk forskning i Norden och sprida relevant kulturpolitisk forskning och information till akademiska samfund, offentlig förvaltning, kulturinstitutioner, medier och andra organisationer. Tidskriften vill också uppmuntra till och stimulera debatt om frågor som är relevanta för kulturpolitik.

Tidskriften är riktad till läsare och skribenter som arbetar professionellt eller forskar inom det kulturpolitiska fältet i Norden. Tidskriften publicerar artiklar på norska, danska, svenska och engelska och redaktionen består av forskare från de nordiska länderna.

Den kulturpolitiska forskningscentret Cupore skötte redaktörskapet för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift från 2017 till 2020. Sakarias Sokka, specialforskare vid Cupore, var chefredaktör för tidskriften och forskaren Anna Kanerva var redaktionssekreterare.

Läs tidskriften på utgivarens hemsidor: www.idunn.no/nkt

Tidskriften i sociala medier:

Facebook: www.facebook.com/Nordisk-Kulturpolitisk-Tidskrift-218563724530/

Twitter: @NKT_journal

 

 

 

Anna Kanerva
Anna Kanerva Specialforskare

+358 50 302 1414 Forskarprofil »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka

Forskarprofil »