En fallstudie om Stiftelsen Pro Artibus belyser verksamhetsområdet för visuell konst i Finland

En fallstudie om Stiftelsen Pro Artibus belyser verksamhetsområdet för visuell konst i Finland

Stiftelsen Pro Artibus fungerar inom området för de visuella konsterna och deras aktiviteter ger en bred bild av det verksamhetsformer som organisationer inom samtidskonstens område utövar. Det här framgår i en utredning genomförd av det Kulturpolitiska forskningscentret, som granskade stiftelsens verksamhet ur ett systemiskt perspektiv.

De visuella konsternas aktörer och verksamheter har i Finland inte grundläggande kartlagts, såsom exempelvis har skett inom film- och musikbranscherna. På Cupore testades ett systemiskt perspektiv för en kartläggning av de visuella konsternas verksamhetsområde. I en utredning som publiceras i Cupore serie av arbetspapper granskas Stiftelsen Pro Artibus som en fallstudie, varigenom det är möjligt att skönja en del av samtidskonstens ekosystem inom de visuella konsterna i Finland.

Pro Artibus är en sakkunnigorganisation för samtidskonst. Genom åren har Pro Artibus byggt upp vida nätverk och fungerar genom mångsidiga verksamhetsformer på ett stort geografiskt område. Verksamheten har tre centrala betoningar – konstsamlingen, stöd av konstnärlig verksamhet samt förmedlingsarbete – som på ett systemiskt sätt beskriver de huvudsakliga verksamhetsformer som är gängse för samtidskonstens organisationer.

Sammanställningen ger olika synvinklar på och utvecklingslinjer för hur man kan utnyttja ett systemiskt perspektiv i kommande forskning. Arbetspapperet grundas i en utvärderingsanalys som Cupore genomförde av Pro Artibus strategi och verksamhet under 2021.

Läs arbetspapperet på Cupores hemsidor:

Maria Hirvi-Ijäs och Vappu Renko 2022. I samtidskonstens ekosystem. Fallstudie: Pro Artibus. Cupores arbetspapper 16. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

Ytterligare information:

Specialforskare Maria Hirvi-Ijäs, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 050 463 5575

Forskare Vappu Renko, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 050 566 0360

Läs mer om forskningsprojekt Stiftelsen Pro Artibus och dess roll på det finländska samtidskonstfältet på Cupores webbsidor.

Bild: Pawel Czerwinski/ Unsplash

Maria Hirvi-Ijäs

Specialforskare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Maria Hirvi-Ijäs

Vappu Renko

Forskare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vappu Renko