Esboborna deltar aktivt i kulturevenemang

Esboborna deltar aktivt i kulturevenemang

Enligt EspooCult-undersökningen besöker Esboborna evenemang mer aktivt än invånare i övriga landet. Det finns dock regionala skillnader i deltagandet.

I EspooCult-undersökningen jämfördes Esbobornas deltagande i kulturevenemang med hela befolkningen  och invånarna i andra stora städer (de sex största städerna: Helsingfors, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo). Det genomsnittliga kulturdeltagandet i Esbo ligger nära landets toppresultat. På deltagandet inverkar emellertid till exempel åldern och modersmålet. Det finns även skillnader mellan de olika områdena i staden.

Esboborna gjorde flest bio-, konsert- och konstutställningsbesök 2017.

– Till skillnad från det övriga landet besökte män och kvinnor i Esbo kulturevenemang lika mycket, och män i åldersgruppen 15–44 år var till och med lite aktivare än kvinnorna, säger specialforskare Sari Karttunen från kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

Det finns regionala skillnader i Esbobornas kulturdeltagande. Till exempel gör invånarna i Hagalund och Mattby fler bio-, konsert- och konstutställningsbesök än genomsnittet. Invånarna i norra Esbo går ofta på teater. Flest biobesök görs av unga och flest teaterbesök av pensionärer. Mest aktiva kulturevenemangsbesökare är de högutbildade.

I Esbo var det färre människor än i resten av Finland som inte besökte något kulturevenemang alls under de senaste tolv månaderna. De Esbobor som besöker kulturevenemang minst finns i gruppen lågutbildade och de grupper som har annat modersmål än finska och svenska – en grupp som träder fram är kvinnor med annat modersmål än finska och svenska. Jämfört med invånarna i övriga områden besökte invånarna i Gamla Esbo minst evenemang.

Enligt KulturEsbo 2030-programmet ska alla invånare ha möjlighet att ta del och njuta av konst och kultur. I Esbo reduceras hinder för deltagandet till exempel genom att producera kostnadsfri verksamhet för olika åldersgrupper och stödja evenemang som ordnas på invånarnas eget initiativ runtom i staden. Resultaten från EspooCult-undersökningen ger undersökta fakta som stödjer utvecklingen av kulturtjänsterna.

Det tvååriga forskningsprojektet EspooCult kartlägger Esbo som kulturstad. Undersökningen ger ett gediget informationsunderlag för utveckling av staden. Arbetet har beställts av Esbo stads resultatenhet för kultur och genomförs av Kulturpolitiska forskningscentret Cupore. Forskningsprojektet startade i januari 2018. Under forskningsprojektet publiceras sammanlagt fyra faktablad. Det första faktabladet publicerades den 26 april 2018, det andra den 11 december 2018 och det tredje den 28 maj 2019.

Länkar

EspooCult faktablad 3

www.espoo.fi/espoocult

www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/espoocult

 

Mer information

specialforskare, undersökningssamordnare Anna Kanerva, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore
tfn 050 302 1414 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

kulturdirektör Susanna Tommila, Esbo stad, resultatenheten för kultur
tfn 043 825 5074 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

specialsakkunnig Katja Koskela, Esbo stad, resultatenheten för kultur
tfn 043 827 1080 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.