Konst- och kulturbarometern 2021: Enkät om framtidens konstnärskap

Konst- och kulturbarometern 2021: Enkät om framtidens konstnärskap

Temat för Konst- och kulturbarometern är denna gång framtidens konstskapare. Vi inbjuder konstskapare inom olika områden att svara på vår öppna webbenkät.

Enkäten kartlägger svararnas syn på

  • konstnärskap och konstnärens arbete,
  • konstnärskapets förändringar i framtiden,
  • konstskapares position i samhället samt
  • coronaviruspandemins inverkan på det egna arbetet och den egna utkomsten.

Enkäten är öppen för alla som har konstskapande som sitt yrke

Svarstiden för enkäten har förlängts till 15.10.2021. Det tar cirka 20 minuter att svara och svaren kan ges på finska, svenska eller engelska. Länken till enkäten kan delas fritt.

Länk till enkäten: https://link.webropol.com/s/taiteilijabarometri2021 

I slutet av enkäten kan du delta i en utlottning. Bland alla som gett sina kontaktuppgifter utlottas 20 museikort.

Svaren behandlas anonymt och svararens e-postadress eller andra individualiserande uppgifter kombineras inte med svaren.

Resultaten från Konst- och kulturbarometern presenteras på en diskussion som arrangeras i april 2022.

Konst- och kulturbarometern är en enkätundersökning som genomförs årligen med målet att kartlägga synpunkter som konstfältets aktörer har på aktuella konstpolitiska frågor. Barometern har genomförts sedan 2015 i samarbete mellan Centret för konstfrämjande Taike och Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

Läs mer: länk till Barometer-projektets sida

Närmare information: 

Minna Ruusuvirta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., +358 50 326 8014

Emmi Lahtinen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., +358 50 556 0414

Kaija Rensujeff Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., +358 295 330 721

Bild: Efe Kurnaz/ Unsplash

Minna Ruusuvirta

Specialforskare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Minna Ruusuvirta

Emmi Lahtinen

Emmi Lahtinen

Ari Kurlin

Forskare
Ari Kurlin