Mobilitetsstöden på Centret för konstfrämjande granskades i arbetspapper

Cupore har gjort en utredning om målen för, fördelningen, administrationen och utvecklingsbehoven av de mobilitetsstöd som beviljas av Centret för konstfrämjande.

Utredningen är en del av forskningssamarbetet mellan Centret för konstfrämjande (Taike) och Cupore. Arbetspapperet är sammanställt av specialforskare Sari Karttunen, forskare Emmi Lahtinen samt Taikes fd. specialsakkunnig Viivi Seirala.

Utredningen är ett grundläggande faktapaket om Taikes beviljade statsstöd för mobilitet. Mobilitetsstöd ha beviljats av Taike sedan år 2016. I dem ingår tidigare speciella stöd för resestipendier och residensstöd riktade till privatpersoner.

Mobilitetsstöden granskas såväl på makronivå i relation till kulturpolitiska mål som på den praktiska nivån av administrativa processer. I arbetspapperet behandlas fördelningen av mobilitetsstödes ansökningar och beviljanden till olika konstarter och till geografiska regioner. Sammanfattningsvis presenteras förslag till fokusering och utveckling.

Arbetspapperet är skrivet på finska och finns att till gå på vår hemsida:

Sari Karttunen, Emmi Lahtinen ja Viivi Seirala 2019. Selvitys Taiteen edistämiskeskuksen liikkuvuusapurahoista. Tavoitteet, jakautuminen, hallinnointi ja kehittämistarpeet. Cuporen työpapereita 10.