Utredning om upphovsrättsorganisationernas verksamhet

Utredning om upphovsrättsorganisationernas verksamhet

Vi ber konstnärer och rättsinnehavare att svara på en enkät om upphovsrättsorganisationernas verksamhet.

Upphovsrättsorganisationerna (APFI, Filmex, Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto) har en viktig roll när det gäller betalningar av upphovsrättsersättningar till konstnärer och andra rättsinnehavare. Vi utreder, med hjälp av enkäten, hur dessa upphovsrättsorganisationer arbetar ur synvinklarna transparens, delaktiggörande, jämlikhet och ansvar.

Enkäten är riktad till konstnärer och rättsinnehavare som är eller har varit kunder hos någon av upphovsrättsorganisationerna och som möjligen har fått upphovsrättsersättningar.

Du kan svara på enkäten på nätadressen: https://link.webropolsurveys.com/S/39D36F9BBDD4958E

Det tar omkring 5–10 minuter att svara och man kan svara på svenska, finska eller engelska. Vi ber dig svara på enkäten senast 31.12.2020.

Svaren behandlas anonymt och det går inte att identifiera enskilda respondenter ur resultatrapporteringen. Resultaten publiceras i forskningsrapport i 2021.

Ytterligare information:

Forskare Katja Oksanen-Särelä, 050 505 6414, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Illustration: Tiina Paju

Katja Oksanen-Särelä

Forskare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Katja Oksanen-Särelä

Nathalie Lefever

Researcher
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Nathalie Lefever