Konstnär i Finland – data om konstnärskåren finns nu samlat i ett faktahäfte

Nyheter   1.12.2023  

Grunddata från den första registerforskningen om Finlands konstnärskår publiceras nu i ett faktahäfte. Den innehåller information bland annat om antalet professionella konstnärer i Finland, dessas boningsorter och medianinkomster för granskningsåret 2019. 

Syftet med Kulturpolitiska forskningscentret Cupores forskningsprojekt Konstnär i Finland är att samla mångsidig information om den professionella konstnärskåren inom olika konstområden. Forskningsmaterialet består av Statistikcentralens registerdata som omfattar hela befolkningen (FOLK-data). Data om de professionella konstnärerna har avgränsats genom fyra kriterier och med hjälp av register från Centret för konstfrämjande (Taike), branschorganisationer samt stipendiestiftelser. 

Registerforskningens första omgång har år 2019 som grund. Då omfattande forskningens data 17 295 professionella konstnärer fördelade på sex stora konstområden. En del av konstnärerna verkar inom flera konstområden.  

Forskningsdata påvisar att de professionella konstnärerna är koncentrerade till Nyland och främst Helsingfors. År 2019 bodde 48 procent av Konstnär i Finland-materialets konstnärer i Helsingfors och 63 procent i hela Nyland.  

Under granskningsåret var medianen för de disponibla inkomsterna 26 126 euro och medelvärdet var 29 255 euro. Medianen för de disponibla inkomsterna var högst inom litteraturen område och lägst inom de visuella konsternas område. Manliga konstnärer hade högre median för de disponibla inkomsterna än de kvinnliga konstnärerna inom alla konstområden utom musikens område.  

Nästa omgång av registerforskningen fokuseras på data för år 2024. Målet är att i fortsättningen förbättra datainsamlingen genom att få med flera samarbetspartners bland branschorganisationer och stipendiestiftelser.  

”För att konstnärspolitiken skall kunna stärka konstnärernas verksamhetsförhållanden och arbetsförutsättningar, måste man veta vem man talar om när man talar om professionella konstnärer. Utvecklingsarbete sker parallellt i alla de nordiska länderna och på EU-nivå har en arbetsgrupp utarbetat en färsk rapport för hur arbetsförhållandena för konstnärer och kreativa skapare skall kunna stärkas i de 27 medlemsländerna”, konstaterar specialforskare Maria Hirvi-Ijäs

Konstnär i Finland-forskningen genomförs på Kulturpolitiska forskningscentret Cupore i samarbete med Centret för konstfrämjande, undervisnings- och kulturministeriet samt Statistikcentralen. Faktahäftet finns att läsa i PDF-format på Cupores nätsida:

Hirvi-Ijäs, Maria, Renko, Vappu, Leppänen, Aino, Lahtinen, Emmi & Sokka, Sakarias (2023). Konstnär i Finland:professionella konstnärer i Finland 2019. Faktahäfte 6. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore. 

Vidare information: 

specialforskare Maria Hirvi-Ijäs, maria.hirvi-ijas@cupore.fi, tel. +358 50 463 5575 

Läs mer om forskningsprojektet Konstnär i Finland på Cupores webbplats.

Forskare