Osäker försörjning och brist på företagshälsovård försämrar konstnärers arbetstrivsel – unga konstnärers erfarenheter alarmerande

Nyheter   27.3.2023  

Den nyligen publicerade Konst- och kulturbarometern visar att konstnärers upplevelse av meningsfullheten i sitt arbete är stark, men många osäkerhetsfaktorer försvagar arbetstrivseln. Merparten av konstnärer under 35 år som svarade var oroade över hur de ska orka i sitt arbete. Barometerns resultat offentliggörs på ett publikevenemang 30 mars 2023 på Teatteri Toivo i Helsingfors.

Ett rekordantal, 1 319 konstnärer, svarade på Konst- och kulturbarometern hösten 2022. Barometern, som tas fram i samarbete mellan Taike och Cupore, följer årligen upp konstnärers syn på aktuella fenomen. I år fokuserade barometern på konstnärers arbetstrivsel, som tidigare har undersökts bara i begränsad utsträckning.

Nästan alla konstnärer som svarade på barometerenkäten upplevde att deras arbete är betydelsefullt för dem själva och trodde att den egna konsten har något att ge även andra. Konstnärers arbetstrivsel belastas dock av osäker försörjning och små inkomster, konkurrens om stipendier och deras besvärliga ansökningar samt oavlönat arbete.

Belastningen tar sig uttryck i oro över att orka i arbetet. Över hälften av konstnärerna är bekymrade över sitt psykiska välmående. Av konstnärer under 35 år uppgav majoriteten att deras oro är kontinuerlig eller ofta återkommande.

”Jag vet inte hur många som arbetar med något annat skulle orka med att ständigt avvisas och avslås. […] Det är också psykiskt tungt att för att kunna utföra sitt arbete måste man först vinna en tävling eller stipendielotto”, skriver en under 35-årig bildkonstnär i sitt svar.

Därtill försämras konstnärers arbetstrivsel av att de saknar företagshälsovård. De flesta konstnärer arbetar också när de är sjuka och tre av fyra svarade att de var rädda för att deras inkomster och arbetsmöjligheter skulle påverkas om de blev sjukskrivna. Det är ovanligt att omfattas av företagshälsovård genom arbetet som konstnär.

Arbetstrivsel är ett livsvillkor för konstfältet

Arbetstrivsel är en viktig sak för yrkeskonstnärer. Utan den förtvinar konstfältet. Av alla konstnärer som svarade på barometerenkäten uppgav 40 procent att de har övervägt att byta eller har bytt yrke under det senaste året. Särskilt tydligt var detta bland unga konstnärer och inom scenkonst.

Barometern visar dock också på lösningar. Vid sidan av en stabil inkomst och social trygghet är friheten att påverka målen, innehållet och tidtabellen för det egna arbetet en viktig faktor som stöttar konstnärers arbetstrivsel. Också gemenskapen är central: konstnärer önskar mer träffar med andra konstnärer för att kunna dela sina upplevelser samt mer återkoppling på sitt arbete.

Behovet att utveckla konstnärers arbetstrivsel och stödja deras professionella utveckling har identifierats, och bland annat har Taike startat ett utvecklingsprogram för konstnärers arbetsförutsättningar, där just dessa lösningar utvecklas och testas i praktiken.

Välkommen till diskussion

Resultaten från Konst- och kulturbarometern offentliggörs vid en öppen diskussion som arrangeras 30 mars 2023 på Teatteri Toivo. Program och anmälan finns på Taikes och Cupores webbplats. Anmälan till att delta på plats senast 27 mars, till att delta på webben senast 30 mars.

Ladda ner rapporten från Cupores webbplats eller Taikes webbplats:

Ruusuvirta, Minna, Lahtinen, Emmi, Rensujeff, Kaija & Leppänen, Aino (2023). Taiteen ja kulttuurin barometri 2022. Taiteilijoiden työhyvinvointi. Cuporen verkkojulkaisuja 72. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Ytterligare information:

Minna Ruusuvirta, specialforskare, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, minna.ruusuvirta@cupore.fi, tfn +358 50 326 8014

Bild: Tiina Paju

 

Forskare