Styrelse och delegation

Styrelsen för Kulturpolitiska forskningsstiftelsen

Stiftelsens styrelse beslutar om de allmänna riktlinjerna för forskningscentrets aktiviter, godkänner anslag och ekonomiska planer samt anställer personal och forskare. Stiftelsens rådgivande kommité utvärderar stiftelsens aktiviteter och ger expertråd om forskningspolitik.

 

Styrelsemedlemmar 2024-2026 är:

 • Överlärare Katri Halonen, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Professor Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto
 • Docent Katriina Siivonen, Tulevaisuudentutkimuskeskus/Turun yliopisto
 • Planerare Katri Soinne, Statistikcentralen
 • Universitetsforskare Timo Tohmo, Jyväskylän yliopisto
 • Kulturdirektör Susanna Tommila, Esbo stad

Medlemmar av rådgivande kommité 2024-2026 är:

 • Professor Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto
 • Utvecklingschef Eva-Maria Hakola, Centret för konstfrämjande 
 • Utvecklingsdirektör Pirjo Hamari, Museiverket
 • Ekonomie doktor Annukka Jyrämä, Aalto-universitetet
 • Professor Sanna Karkulehto, Jyväskylän yliopisto
 • Verkställande direktör Sören Lillkung, Svenska kulturfonden
 • Verkställande direktör Susanna Pettersson, Suomen Kulttuurirahasto
 • Sakkunnig Johanna Selkee, Finlands Kommunförbund
 • Kulttuuriasiainneuvos Johanna Vuolasto, undervisnings- och kulturministeriet