Finland är festivalernas och kulturevenemangens land. Olika konstfestivaler ordnas runtomkring i landet speciellt på sommaren: i de största städerna finns det festivalutbud året runt. Festivalerna är ett uråldrigt fenomen, men under de senaste decennierna har olika konst- och kulturevenemang från regelbundet ordnade festivaler till mångsidiga pop up-evenemang fötts i allt ökande takt. Detta internationella fenomen som går väl att observera i Finland, kallas kulturlivets festivalisering. I publikationen finns även material på svenska, Marjana Johansons text ”Vi syns, vi märks, vi tar plats” handlar om hur festivaler skapar rum. Publikationen Festivaalien Suomi finns att köpa i Unigrafias webbshop: http://shop.unigrafia.fi/, cirkapris 35 euro. Här kan du ladda ner innehållsförteckningen och Satu Silvantos förord.

 

 

Satu Silvanto (red.) (2016). Festivaalien Suomi. Cuporen julkaisuja 29. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. ISBN 978-952-7200-14-8 (inbunden), ISSN 1795-1739

Forskning

Projektets forskare