Jämställd kultur! En utredning om statsbidragen till handikappsammanslutningars kulturella verksamhet och främjande av kulturell tillgänglighet.

Sammandrag på svenska

Projektets forskare