Konst, kultur och välmående

Utvärdering av regeringsprogrammets spetsprojekt för kultur: Vidgandet av procentkonstens princip i samarbete med social- och hälsovårdssektorn

Efter riksdagsvalet 2015 resulterade regeringsförhandlingarna till statsminister Juha Sipiläs regerings strategiska riksdagsprogram Lösningar för Finland. Regeringsprogrammets mål var uppdelat i spetsprojekt – målet med kulturens spetsprojekt var att ”göra kulturen till en del av barnens vardag, förstärka barns och ungdomars kreativitet samt att göra konsten och kulturen tillgängligare”. Cupores utvärderingsrapport ”Konst, kultur och välmående” granskar en av åtgärderna i kulturens spetsprojekt, som syftade till att öka bruket och utbudet av konst och kultur som en del av tjänsterna inom social- och hälsovård.

Cupore följde förverkligandet av kulturens spetsprojekt på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet under åren 2016–2018. Utvärderingen genomfördes som en processutvärdering. Utvärderingen koncentrerade sig särskilt på de målsättningar och åtgärder som artikulerats i regeringsprogrammet och på UKM, samt på de resultat som nåtts i vid utgången av år 2018. Ett fokus för granskningen var utvecklingsprojekt som finansierats under olika år.

Utvärderingsrapporten sammanställer en beskrivning av processutvärderingens metoder samt erfarenheter av utvecklingsprojekten och utvecklingsdugliga verksamhets- och finansieringsmodeller. Rapporten fungerar samtidigt som en översikt av sådan verksamhet som sammanför konst, kultur och välmående. Publikationens projektkort är koncentrat av utvecklingsprojektens utgångspunkter, mål och resultat. I dem finns även aktörernas egna beskrivningar av projekten. Rapporten innehåller inte de olika utförda experimenten, som utvärderades separat.

Den nedladdningsbara finskspråkiga publikationen har ett sammandrag på svenska.

Sammandraget innehåller

  • Bakgrund och målsättningar
  • Genomförande
  • Resultat

Mera information

Lösningar för Finland. Strategiskt program för statsminister Juha Sipiläs regering (2015) https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisu-jen+Suomi_RUOTSI_YHDISTETTY_netti.pdf

Undervisnings- och kulturministeriet: Procentprincipen utvidgas https://minedu.fi/sv/procentkonst

Handbok om enprocentsprincipen i Finland https://prosenttiperiaate.fi/handbok-om-enprocentsprincipen-i-finland/

Taikusydän: Välfärd av konst och kultur https://taikusydan.turkuamk.fi/svenska/valfard-av-konst-och-kultur/

 

 

Projektets forskare