Den kulturpolitiska forskningsstiftelsen och Kulturpolitiska forskningscentret Cupore

Den kulturpolitiska forskningsstiftelsen grundades 2002 på initiativ från Jyväskylä universitet och Suomen Kulttuurirahasto. Undervisnings- och kulturministeriet var en av initiativtagarna bakom grundandet av stiftelsen, och är ansvarig för grundfinansieringen av forskningsverksamheten.

Syftet med stiftelsen är att den ska bevaka utvecklingen av både finländsk och internationell kulturpolitik, samt främja forskning inom området. För att genomföra sitt mandat upprätthåller stiftelsen Kulturpolitiska forskningscentret Cupore. Mandaten som Cupore har innehåller produktion och spridning av pålitlig information som går att tillämpa på kulturpolitiskt beslutsfattande och främjande av viktig forskning och sakkunskap genom forskningsprojekt och utbildning på fältet.

Cupore är beläget i centrala Helsingfors. Cupore koordinerar stiftelsens forskning och säkerställer samarbete mellan andra relevanta nationella och internationella organisationer och forskningsinstitut. Stiftelsen använder i sin verksamhet en relativt liten grupp forskare men samarbetar även med universitet, forskningscentraler och anlitar expertgrupper. Stiftelsen deltar också i gemensamma internationella projekt med bland annat EU-finansiering.

 

Styrelsen för Kulturpolitiska forskningsstiftelsen
Stiftelsens styrelse beslutar om de allmänna riktlinjerna för forskningscentrets aktiviter, godkänner anslag och ekonomiska planer samt anställer personal och forskare. Stiftelsens rådgivande kommité utvärderar stiftelsens aktiviteter och ger expertråd om forskningspolitik.


Styrelsemedlemmar 2021-2023 är:

  • Överlärare Katri Halonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Enhetschef Veikko Kunnas, Helsingfors stad, Enhet för kulturfrämjande
  • Professor Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto
  • Universitetslektor, docent Katriina Siivonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus/ Turun yliopisto
  • Universitetsforskare Timo Tohmo, Jyväskylän yliopisto
  • Specialforskare Kaisa Weckström, Statistikcentralen