Tiedon visualisointi Sivu päivitetty viimeksi 22.2.2024

Valtion rahoitus taiteelle ja kulttuurille 2019

Kulttuurin rahoitus nähdään usein opetus- ja kulttuuriministeriön vastuuna, mutta tarkemmin tutkittuna taiteen ja kulttuurin alan rahoitusta löytyy myös muiden ministeriöiden takaa. Esimerkiksi sotilasmusiikkitoiminta (puolustusministeriö), kulttuurihyvinvointi (sosiaali- ja terveysministeriö) ja rakennusperinnön hoito (ympäristöministeriö) täydentävät osaltaan kokonaisuutta.

Kävimme Cuporen Valtion tuki kultturille -hankkeessa mittavasti läpi valtion talousarvio-, tilinpäätös- ja budjettiaineistoja sekä olimme yhteyksissä virkamiehiin selvittääksemme valtionrahoituksen kokonaisuutta taiteen ja kulttuurin kentälle. Mahdollisesti kulttuuria? -sanapari tiivistää hyvin yhteen tämän selvitystyön keskeisen kysymyksen.

Mukaan luettavien summien selvittämisen jälkeen luokittelimme rahoituskohteet kansainvälisen kulttuuritilastoinnin pohjalta taiteen ja kulttuurin eri toimialoille. Tiedot auttavat hahmottamaan A) valtionrahoituksen kokonaisuutta ja jakautumista taiteen ja kulttuurin eri aloille B) hallinnonalojen eroja alojen rahoituksessa ja C) rahapelitoiminnan voittovarojen jakautumista.

Visualisointi on osa Cuporen tutkimushanketta, jossa selvitetään valtion rahoitusta taiteelle ja kulttuurille.

Tarkempia tietoja kaipaaville suosittelemme tutustumista hankkeessa julkaistuun työpaperiin.

 

Liittyvät tutkimukset

Tutkijat