Hallitus ja neuvottelukunta

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön perustivat Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kulttuurirahasto vuonna 2002, ja sen tarkoituksena on seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä, asiantuntemusta ja tiedonvälitystä.

HALLITUS

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallitus määrittää sen toimintojen yleiset suuntaviivat, hyväksyy Cuporen hankkeet ja säätiön toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä valitsee henkilökunnan ja tutkijat normaaleja hakumenetelmiä käyttäen. Hallitus koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Jyväskylän yliopiston nimeämistä edustajista.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallituksen jäsenet 2024-2026:

Kulttuurituotannon yliopettaja Katri Halonen, Metropolia ammattikorkeakoulu
Professori Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto (Vpj.)
Varajohtaja, dosentti Katriina Siivonen, Tulevaisuudentutkimuskeskus/Turun yliopisto
Erikoistutkija Katri Soinne, Tilastokeskus
Yliopistotutkija Timo Tohmo, Jyväskylän yliopisto
Kulttuurijohtaja Susanna Tommila, Espoon kaupunki (Pj.)

Hallituksen toimikausi on 1.1.2024–31.12.2026. Hallituksen sihteerinä toimii Cuporen hallintopäällikkö Petra-Maria Saarinen.

NEUVOTTELUKUNTA

Säätiön neuvottelukunta arvioi säätiön ja tutkimuskeskuksen toimintaa ja antaa asiantuntija-apua tutkimuksen suuntaamisessa. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina keskeiset suomalaiset kulttuuritutkimuksen piirissä toimivat yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön neuvottelukunnan jäsenet 2024-2026

Professori Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto
Kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola, Taiteen edistämiskeskus
Kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, Museovirasto (Vpj.)
Dosentti, KTT Annukka Jyrämä, Aalto-yliopisto
Professori Sanna Karkulehto, Jyväskylän yliopisto
Toimitusjohtaja Sören Lillkung, Svenska Kulturfonden
Toimitusjohtaja Susanna Pettersson, Suomen Kulttuurirahasto (Pj.)
Erityisasiantuntija Johanna Selkee, Suomen Kuntaliitto
Kulttuuriasiainneuvos Johanna Vuolasto, opetus- ja kulttuuriministeriö
Neuvottelukunnan toimikausi on 1.1.2024–31.12.2026.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön perustivat Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kulttuurirahasto vuonna 2002, ja sen tarkoituksena on seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä, asiantuntemusta ja tiedonvälitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli yksi säätiön perustamisen aloitteentekijöistä ja on osaltaan vastannut sen tutkimustoiminnan rahoittamisesta. Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä tutkimuskeskus.