Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

50+ – Ikä, ikääntyminen ja sukupolvet (2007-2008)

  • Julkaisuja : 2

 

Suomen väestö vanhenee edelleen ja suuret ikäluokat ovat eläkeiässä.. Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa oleellisesti mm. tavaroiden ja palvelusten kysyntään. Työikäiset 30-50-vuotiaat hankkivat erilaisia tavaroita ja palveluja kuin esimerkiksi yli 65-vuotiaat. Väestön ikääntyminen vaikuttamaan monella eri tavalla myös taide- ja kulttuuripalvelujen kehitykseen.

Cupore toteutti vuosina 2007-2008 tutkimuksen väestön ikääntymisen vaikutuksista taiteen ja kulttuurin kentillä. Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisen 50+ väestön kiinnostusta ja osallistumista niin vastaanottavan kulttuuritarjonnan ja luovan ja taiteellisen toiminnan kuin kotona harrastettavan arjen kuilttuurin ja yhteiskunnallisen toiminnan kannalta.

Tutkimus käynnistettiin kartoittamalla maassamme jo tehtyä ikääntymistutkimusta. Hankkeen toisessa osassa toteutettiin laaja 50+ ikäluokalle suunnattu haastattelututkimus, jonka suoritti Suomen Gallup. Haastattelututkimus perustui ositettuun otokseen ja kartoitti kulttuurikäyttäytymistä (mukaan lukien kulttuurimatkailu) sekä taide- ja kulttuuritoimintoja. Hankkeesta ilmestyi kaksi raporttia. Tutkimuskatsaus on ilmestynyt Cuporen verkkojulkaisujen sarjassa. Haastatteluaineistoo perustuva loppuraportti on saatavilla vain painettuna.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin