Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Aikuisten medialukutaidon edistämisen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet

  • Hankkeen kesto: 2020 — 2021
  • Julkaisuja : 1

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa, mitä aikuisten medialukutaidon edistäminen Suomessa käytännössä tarkoittaa, millaisia haasteita aikuisten medialukutaidon edistämiseen liittyy sekä miten ongelmia voitaisiin ratkaista. Vuonna 2019 ilmestyneissä kansallisissa mediakasvatuksen linjauksissa (Medialukutaito Suomessa 2019) tavoitteeksi esitetään kattava, laadukas ja systemaattinen mediakasvatus. Selvityksen pyrkimyksenä oli löytää konkreettisia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joiden avulla näitä tavoitteita voidaan edistää aikuisten medialukutaidon osalta.

Selvitys toteutettiin vuosien 2020-2021 aikana yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Kavin kanssa.

Selvityksessä medialukutaito ymmärretään monimuotoisena käsitteenä, joka kattaa laajasti erilaista mediaan liittyvää osaamista, taitoja ja tietämystä. Medialukutaidon voi nähdä kykynä saavuttaa, analysoida, arvioida ja tuottaa informaatiota eri tarkoituksiin. Median kyllästämässä maailmassa medialukutaito on myös kansalaistaito, joka edesauttaa osallisuuden ja täysivaltaisen kansalaisuuden toteutumista. Tässä selvityksessä käytetään erityisesti termiä medialukutaito mutta aiheeseen liittyy läheisesti myös monia muita käsitteitä, joita osaamiseen ja toimintaan liittyen käytetään, esimerkiksi digitaalinen lukutaito/osaaminen tai informaatiolukutaito. Selvitys kattaa myös nämä osa-alueet.

 

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin