Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 6.2.2024

Digitalisoitumisen vaikutukset kulttuuriin ja kulttuuripolitiikkaan

  • Hankkeen kesto: 2016

Digitalisoitumisen vaikutukset kulttuurin ja sen tuotantoon, kulutukseen ja saatavuuteen ovat merkittävät. Viime vuosina on puhuttu paljon myös big datasta eli massiivisista tietoaineistoista ja niiden hyödyntämisestä sekä datan avoimuudesta. Cuporessa kehitetään hankekokonaisuutta, jossa pyritään tarkastelemaan digitalisoitumisen vaikutuksia erityisesti kulttuurin ja kulttuuripolitiikan kannalta. Tutkimushanke keskittyy kahteen laajempaan kokonaisuuteen:

Tieto- ja viestintäteknologian kehittämisen ja käytön vaikutukset kulttuurin tuottamiseen, välittämiseen ja kuluttamiseen

Tieto- ja viestintäteknologisella kehityksellä on huomattavia vaikutuksia taiteen tekemiseen, välittämiseen ja kuluttamiseen sekä kulttuuripalvelujen tuotantoon, tarjontaan, käyttöön ja osallistumiseen. Taiteen ja kulttuurin instituutioiden digitaalisen median käyttöä ja digitaalisten palveluiden kehittämistä on toisaalta tutkittu varsinkin meillä Suomessa vielä hyvin vähän. Cupore tarttuu tähän aiheeseen tarkastelemalla digitalisoitumista ja siihen liittyviä ilmiöitä kokonaisvaltaisesti suhteessa kulttuurialaan. Erityisesti tullaan tarkastelemaan digitaalisten palveluiden ja tuotteiden käyttöönottoa ja sosiaalista mediaa kulttuurialalla. Hankkeessa tullaan tekemään myös kansainvälistä vertailua. Hanketta pohjustetaan desk research -selvityksellä, joka luo perustaa laajemmalle tutkimushankkeelle.

Big Data  ja avoin data – Uusien aineistolähteiden ja menetelmien kartoittaminen

Cuporessa on tehty vuoden 2016 aikana desk research -kartoitusta, jossa tarkastellaan big datan eli erittäin suurten, järjestelemättömien ja jatkuvasti lisääntyvien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä, jakamista, etsimistä, analysointia sekä esittämistä kulttuuripolitiikan näkökulmasta. Kartoituksessa tarkastellaan mitä aineistoja on olemassa ja miten niitä voitaisiin hyödyntää kulttuuripolitiikan seurannassa ja kehittämisessä. Lisäksi kartoitetaan, minkälaisia aloitteita big datan hyödyntämisessä on tehty kulttuuripolitiikan alalla erityisesti kansainvälisesti ja minkälaisia hyviä malleja big datan käytöstä on olemassa.

Tavoitteena on tuottaa kulttuuripolitiikan päätöksentekoa ja tutkimusta hyödyttävää avoimen datan tietopankkia ja esittelyaineistoa. Kokonaisuuteen liittyy myös Cuporen omien avoimen datan periaatteiden ja käytäntöjen kehittäminen vuoden 2017 aikana osana laajempaa tutkimuskeskuksen aineistonhallinnan kehittämisen prosessia.

Hankkeen tutkijat