Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 6.2.2024

EspooCult

  • Hankkeen kesto: 2017 — 2019
  • Julkaisuja : 2

 

undefined

Cupore toteutti laajan kaksivuotisen tutkimushankkeen, jossa tutkittiin Espoon kaupungin kulttuuripalveluita sekä kaupungin kulttuuriprofiilia. Tutkimuksen tavoitteena oli:

· kartoittaa kulttuuripalveluiden nykytila Espoossa,

· arvioida KulttuuriEspoo2030-strategian tavoitteiden toteutumista ja mahdollisuuksia, sekä

· esittää johtopäätöksiä ja suosituksia kulttuuripalveluiden kehittämiselle tulevaisuudessa.

Lue tiivistelmä hankeen tutkimussuunnitelmasta (PDF)

Tutkimuksen tuloksena syntyi laaja tietopohja Espoon kulttuuripalveluista kaupungin kehittämisen ja strategiatyön tueksi. Tutkimuksen johtopäätökset esittivät tulevaisuuden ratkaisuja siihen, kuinka kulttuuri voi yhä vahvemmin olla läsnä koko kaupungin tulevaisuuden suunnittelussa ja asukkaiden arjessa.

Tutkimustyötä ohjaavia käsitteitä ja osa-alueita olivat mm. saavutettavuus, moninaisuus, kestävä kehitys, kansainvälisyys, poikkihallinnollisuus, tieteen, taiteen ja talouden yhteys sekä asukkaiden omaehtoinen toiminta ja osallisuus.

Tutkimuksen johtajana toimi Cuporen johtaja Marjo Mäenpää. Tutkimuksen ydintiimiin kuuluivat erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs (tiiminvetäjä) sekä erikoistutkija Anna Kanerva ja erikoistutkija Minna Ruusuvirta. Anna Kanerva toimii hankkeen tutkimuskoordinaattorina. Lisäksi useat muut Cuporen tutkijat (ks. alla) osallistuvat tutkimushankkeen eri osa-alueiden toteuttamiseen asiantuntemuksensa mukaan.

Tutkimushanke Espoon kaupungin internetsivuilla: www.espoo.fi/espoocult

Mediatiedotteet:

Lue Espoon kaupungin mediatiedote tutkimushankkeen valmistumisesta (23.4.2020):

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Tutkimus_Espoossa_satsataan_kulttuuripal(179411)

Lue Espoon kaupungin mediatiedote tutkimushankkeen neljännestä tietokortista (16.1.2020):

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Osallistuminen_luo_kestavaa_ja_suvaitsev(173602)

Lue Espoon kaupungin mediatiedote tutkimushankkeen kolmannesta tietokortista (28.5.2019):

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Espoolaiset_osallistuvat_ahkerasti_kultt(164305)

Lue Espoon kaupungin mediatiedote tutkimushankkeen toisesta tietokortista (11.12.2018):

www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Tietoa_meista/Poikkihallinnollisessa_yhteistyossa_kult(149916)

Lue Espoon kaupungin mediatiedote tutkimushankkeen ensimäisestä tietokortista (27.4.2018):

www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Kulttuurin_potentiaali_esiin_Espoon_kehi(139314)

Lue Espoon kaupungin mediatiedote tutkimushankkeen käynnistymisestä (9.1.2018):

www.sttinfo.fi/tiedote?publisherId=3385&releaseId=65576953

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin