Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Kuntien kulttuuripolitiikan seurannan ja arvioinnin kehittämishanke (2009-2013)

  • Hankkeen kesto: 2013
  • Julkaisuja : 1

Kuntien kulttuuripolitiikan seurannan ja arvioinnin kehittämishanke käynnistettiin toukokuussa 2009 Suomen kuntaliiton ja kuntien kulttuurijohtajien aloitteesta. Hanketta suorittamaan valittiin Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. Hankkeeseen lähti mukaan 21 kaupunkia: Espoo, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.

Hanke alkoi esiselvityksellä (Saukkonen & Herranen 2009, julkaisematon), joka keskittyi tarkastelemaan kaupunkien sen hetkisiä käytäntöjä kulttuuritoiminnan seurantaan, ohjaukseen ja arviointiin, olemassa olevia tietoaineistoja sekä kaupunkien kokemuksia olemassa olevista käytännöistä.

Syksyllä 2010 Suomen Kuntaliitto teki Cuporen kanssa sopimuksen jatkaa esiselvityksessä aloitettua kehittämistyötä. Jatkohankkeeseen lähti mukaan 22 kaupunkia. Jatkohankkeen tavoitteeksi tuli muodostaa kaikille soveltuva, tarkoin määritelty ja standardoitu indikaattorikokoelma, jonka ympärille kukin kaupunki voi halutessaan rakentaa omista tilanteistaan ja lähtökohdistaan nousevia täydentäviä indikaattoreita. Jatkohankkeen lopputuloksena syntyneessä indikaattorikokoelmassa on yhteensä 45 indikaattoria ryhmiteltynä 16 otsikon alle (Karttunen 2011, julkaisematon).

Laajassa indikaattorikokoelmassa määritelmien ja käsitteiden täsmentäminen jäi joiltain osin kesken. Tätä työtä jatkettiin valitsemalla kehittämiseen ja testaamiseen viisi toiminnan aluetta ja niiden seurantaan 15 indikaattoria. Toiminnan alueet olivat kulttuuritilat, kulttuuriavustukset, kulttuuritapahtumat, lasten ja nuorten kulttuuritoiminta sekä taiteen ja kulttuurin soveltava käyttö. Kuntien omaehtoiseen indikaattoreiden testaamiseen ja kehitystyöhön suunnattu raportti (Ruusuvirta, Saukkonen & Karttunen) julkaistiin 2013.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin