Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Kuntien kulttuuritoiminnan tiedonkeruu

  • Hankkeen kesto: 2008 — 2018
  • Julkaisuja : 6

Kuntien kulttuuritoiminnan tiedonkeruu on jo kymmenen vuoden ajan kartoittanut säännöllisin väliajoin suurimpien suomalaisten kaupunkien kulttuuritoimintaa ja kulttuuritoiminnan kustannuksia. Projekti käynnistettiin vuonna 2006 Suomen Kuntaliiton aloitteesta. Taustalla oli tarve kehittää taloudellisen perustiedon tuottamista kuntien kulttuuritoiminnan alueelta.

Ensimmäinen, pilottimuotoinen tiedonkeruu toteutettiin vuoden 2006 kustannusten osalta 14 kaupungissa. Saatujen tietojen ja kokemusten rohkaisemana toteutettiin varsinainen tiedonkeruu, jossa selvitettiin vuoden 2007 tilinpäätöksiin sisältyvät kulttuuritoiminnan kustannustiedot 23 kaupungissa. Seuraavan kerran projekti toteutettiin vuoden 2010 tilinpäätöstietojen osalta ja siihen osallistui 25 kaupunkia. Tiedonkeruu toistettiin jälleen kolmen vuoden päästä, jolloin tarkasteltiin vuoden 2013 kustannuksia 24 kaupungissa. Viimeisimmässä tiedonkeruussa tarkasteltiin 24 kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksiin sisältyviä kulttuuritoiminnan kustannuksia. Tiedonkeruun tuloksista julkaistuissa raporteissa käydään läpi myös kustannusten kehitystä tarkasteluvuosien aikana.

Selvityksissä mukana olleet kaupungit kuuluvat väkiluvultaan Suomen suurimpien kaupunkien joukkoon, ja niihin keskittyy huomattava osa kulttuuripalveluista. Näiden kaupunkien tarkastelu antaa hyvän yleiskuvan suurimpien suomalaisten kaupunkien kulttuurielämästä, julkisesta kulttuuripolitiikasta ja kulttuuritoiminnan kustannusten viime vuosien kehityksestä.

Kaikki kuntien kulttuuritoiminnan kustannusten tiedonkeruut on toteutettu yhteistyössä Suomen Kuntaliiton, Kulttuuripoliittisen tutkimuskeskuksen Cuporen ja mukana olleiden kaupunkien kesken.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin