Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 8.2.2024

Moninaisuus taiteen ja kulttuurin alalla

  • Hankkeen kesto: 2021
  • Julkaisuja : 2

Cuporessa laaditaan 1–2 vuoden välein tutkimusraportti, joka keskittyy temaattisesti vaihdellen kulttuurin ja taiteen toimialan tasa-arvon, etiikan, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden eri puoliin. Ensimmäinen moninaisuusraportti julkaistaan vuoden 2023 lopulla, ja se käsittelee ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden tilannetta Suomessa.

Raportti laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimeksiannosta, ja sen taustalla on ministeriön asettaman Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän (2021) ehdotus, joka sisältyi muokattuna ministeriössä työryhmän raportin pohjalta laadittuun toimenpideohjelmaan (2023).

Ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden tilannetta koskevassa raportissa keskeisinä aineistoina käytetään Cuporen ja Taiteen edistämiskeskuksen vuosittain tuottaman Taiteen ja kulttuurin barometrin aineistoja sekä Cuporessa meneillään olevan rekisteripohjaisen Taiteilijana Suomessa -hankkeen tuottamaa tietoa. Lisäksi hyödynnetään taide- ja kulttuurialan tilastoja sekä alan järjestökentällä viime vuosina tehtyjä aihepiiriin liittyviä kyselyitä.

Moninaisuusraportteja tehtäessä arvioidaan samalla kulttuuripolitiikan tutkimusvälineitä ja tietopohjaa moninaisuuden tunnistamisen ja kuvaamisen kannalta. Niin ikään tehdään ehdotuksia moninaisuuden valtavirtaistamiseksi tiedontuotannossa. Hankkeen pohjustukseksi on kartoitettu kotimaisia aineistoja ja kansainvälisiä tilastointi- ja seurantamenetelmiä (Lahtinen & Karttunen, 2021).

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin