Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Prosenttiperiaate Suomen suurimmissa kaupungeissa (2012)

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus (Cupore) toteutti Ympäristötaiteen säätiön (YTS) tilauksesta selvityksen ”Prosenttiperiaatteen toteutuminen ja julkisen taiteen hankintamallit 20 suurimmissa kaupungissa”.

YTS laati vuonna 2012 opetus- ja kulttuuriministeriölle selvitystä siitä, millaisin toimin valtio hallitusohjelman mukaisesti voisi edistää prosenttiperiaatteen toteutumista julkisen rakentamisen yhteydessä. YTS tilasi selvityksensä tueksi Cuporelta kartoituksen julkisen taiteen hankintamalleista ja prosenttiperiaatteen toteuttamisesta Suomen 20 suurimmassa kaupungissa.

Taustalla vaikutti myös toinen hanke, vuonna 2006 alkanut Suomen Kuntaliiton, 25 kaupungin ja Cuporen yhteistyö kunnallisen kulttuuripolitiikan tietopohjan parantamiseksi. Tietopohjahanke koostuu kunnille muutaman vuoden välein tehdystä kulttuuritoimen rakenne- ja rahoituskyselystä sekä kulttuuripolitiikan indikaattorikokoelmasta.

Hankkeessa tehtiin julkisen taiteen hankinnoista kysely kaikille 25:lle tietopohjahankkeeseen osallistuvalle kaupungille, joihin 20 suurinta kuuluvat.

Selvitys ”Prosenttiperiaatteen toteutuminen ja julkisen taiteen hankintamallit 20 suurimmassa kaupungissa” julkaistiin Taidetta arkeen – Ehdotus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakentamista -julkaisun täydentävissä taustaselvityksissä (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:5).

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin