Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 6.2.2024

Selvitys vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen myönnettävistä valtionavustuksista

  • Hankkeen kesto: 2016 — 2017
  • Julkaisuja : 1

Cupore on toteuttanut opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tilauksesta selvityksen valtionavustuksista, joilla edistetään vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaa ja kulttuurin saavutettavuutta. Selvityksessä tarkastellaan kyseisten valtionavustusten vaikuttavuutta vuosina 2005-2015.

OKM on myöntänyt valtionavustuksia vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen vuodesta 2005. Saavutettavuutta edistävissä hankkeissa hakijoina voivat olla vammaisyhteisöjen ohella myös erilaiset taide- ja kulttuurialan toimijat. Avustuksia myönnetään taiteen ja kulttuurin veikkausvoittovaroista. Vuonna 2016 valtionavustusmuoto siirrettiin Taiteen edistämiskeskukseen. Kyseisten valtionavustusten vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita ei ole aikaisemmin selvitetty.

Julkinen tuki on ollut edellytys vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminnan säilymiselle ja kehittämiselle sekä vammaisille henkilöille saavutettavien taide- ja kulttuuripalvelujen lisääntymiselle.

Taide- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuuteen on edistynyt, mutta parannettavaa löytyy edelleen monelta osa-alueelta. Huomiota tulisi kiinnittää enemmän muun muassa taide- ja kulttuuripalvelujen esteettömyyteen, asenteisiin, omakielisiin palveluihin ja viestinnän saavutettavuuteen.

Cuporea pyydettiin esittämään selvityksessä näkemys siitä, miten kulttuurin saavutettavuuden ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistämistavoitetta voitaisiin parhaiten toteuttaa OKM:n ohjaamassa valtionavustuspolitiikassa.

Tutkijat suosittavat, että saavutettavuuden edistäminen ja panostus asenneympäristön parantamiseen liitettäisiin laajemmin taiteen ja kulttuurin julkiseen rahoitukseen. Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus tulisi huomioida myös museoiden, teattereiden ja orkesterien rahoituksen valtionosuusuudistusta tehtäessä. Myös taiteen ja kulttuurin tilastoja tulisi kehittää siten, että ne paremmin toisivat näkyväksi ongelmia ja edistysaskelia yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Selvitys tehtiin yhteistyössä tuen saajien, Kulttuuria kaikille -palvelun ja selvityksen tilaajan kanssa.

Selvityksen loppuraportti julkaistiin maaliskuussa 2017.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin