Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Taiteilijana Suomessa

  • Hankkeen kesto: 2020
  • Julkaisuja : 2

Taiteilijana Suomessa on jatkuva tutkimushanke Suomessa toimivien ammattitaiteilijoiden tilanteesta ja yhteiskunnallisesta asemasta.

Cupore tekee tutkimuksessa yhteistyötä Taiteen edistämiskeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Tilastokeskuksen kanssa. Tutkimuksen eri vaiheissa tehdään lisäksi yhteistyötä taiteilijajärjestöjen, apurahasäätiöiden ja tekijänoikeusjärjestöjen kanssa.

Tutkimuksen tavoite on muodostaa laaja ja monipuolinen tietopohja eri taiteenaloilla toimivien taiteilijoiden ammattikunnasta, työskentelytilanteesta ja yhteiskunnallisesta asemasta Suomessa.

Taiteilijoiden ammattikuntaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa rekisteriaineiston valossa. Tutkimuksen keskeinen tietolähde ovat Tilastokeskuksen rekisterit, jotka kattavat koko Suomen väestön. Niitä rajataan ja täydennetään hankkeen yhteistyökumppaneina olevien taiteilijajärjestöjen ja apurahasäätiöiden rekistereillä.

Taiteilijoiden ammattikunta rajataan aineistosta neljällä kriteerillä, jotka ovat:

  • ammatti-/etujärjestön jäsenyys
  • käyttökorvauksen saaminen taiteen tekijänä
  • taiteilijakoulutus sekä
  • apurahan saaminen.

Rekisteritutkimuksen lisäksi toteutetaan erillisselvityksiä, joissa vastataan rekisteritutkimuksessa sekä aiemmissa tutkimuksissa esiin nousseisiin tiedontarpeisiin.

Vuosina 2022–2023 toteutettiin selvitys visuaalisten taiteiden rahoituksesta, rakenteista ja kehittämistarpeista. Vuosina 2022–2024 toteutetaan tutkimus kuntien kulttuuritoiminnasta osana visuaalisen taiteen rakenteiden kehittämistä.

Taiteilijana Suomessa -aineisto tukee myös muita Cuporen tutkimuksia ja erillisselvityksiä, joilla on yhteys taiteilijapoliittisiin kysymyksiin. Näitä ovat vuosina 2023–2024 muun muassa tutkimus moninaisuudesta taiteen ja kulttuurin alalla sekä tutkimus taiteilijoiden työstä ja toimintaedellytyksistä sosiaali- ja terveyssektorilla.

Myös muissa Cuporen tutkimushankkeissa tarkastellaan taiteilijoiden toimintaedellytyksiä. Näitä ovat mm. vuosittain kyselytutkimuksena toteutettava Taiteen ja kulttuurin barometri sekä laajemmin tarkastelu julkisen rahoituksen jakautumisesta eri taiteenaloille ja toimialoille.

Taiteilijana Suomessa -tutkimushankkeen tuloksina julkaistaan tilastokatsauksia, työpapereita ja tutkimusraportteja. Tulokset julkaistaan Cuporen verkkosivuilla, josta ne ovat vapaasti ladattavissa.

Hankkeessa työskentelevät vuosina 2023–2024 erikoistutkijat Maria Hirvi-Ijäs (vast.) ja Sakarias Sokka sekä tutkijat Vappu Renko ja Aino Leppänen.

 

Tutkimushankkeen aikataulu

 

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin