Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Taiteilijat ja ikäihmisten kulttuurihyvinvointitoiminta

  • Hankkeen kesto: 2023 — 2023
  • Julkaisuja : 1

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) tilauksesta tutkimus- ja arviointityön liittyen Taiken Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankekokonaisuuteen (IKO). Tutkimus on epäsuoraa jatkoa Cuporen vuosina 2016–2019 tekemälle hallitusohjelman kulttuurin kärkihankkeen arviointitutkimukselle.

Tutkimushanke tarkasteli taiteilijoiden toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveyssektorilla. Samalla selvitettiin eri politiikkasektoreita ja toimintalogiikkoja edustavien tahojen näkemyksiä taiteilijoiden ja taiteen roolista ja asemasta osana sosiaali- ja terveysalan palveluja sekä asiaan vaikuttavia tekijöitä ja rakenteita. Tutkimuksen kehyksenä toimi kansallinen ikäohjelma sekä taide ja kulttuuri osana ikäihmisten palveluita.

Tutkimushankkeessa luotiin tilannekuva taiteilijoiden työstä ja työskentelyedellytyksistä sosiaali- ja terveyssektorilla sekä taiteesta osana ikäihmisten sosiaali- ja terveysalan palveluja. Samalla tunnistettiin tiedontuotannon aukkoja sekä kehitetään tiedontuotantoa.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin