Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 6.2.2024

VISMA – Selvitys visuaalisten taiteiden rahoituksesta, rakenteista ja kehittämistarpeista

  • Hankkeen kesto: 2022 — 2023
  • Julkaisuja : 1

Visuaalisten taiteiden aloilla työskentelyä ja työn tulosten välitystä tukevat rakenteet on Suomessa todettu muita taiteenaloja heikommiksi. Cupore toteuttaa vuonna 2022 selvityksen, jonka tavoite on tuottaa yleiskuva visuaalisten taiteiden toimialasta ja kehityssuunnista. Visuaalisilla taiteilla tarkoitetaan kuvataiteita, valokuvataidetta, mediataidetta, kuvitustaidetta ja sarjakuvaa.

Selvityksessä visuaalisten taiteiden aloja tarkastellaan systeemisestä näkökulmasta. Alojen toimijat ja toiminnot hahmotetaan keskenään vuorovaikutuksessa olevina ja toisistaan riippuvaisina verkostoina, jotka ovat laajoja, monitahoisia ja muuttuvia. Nämä verkostot kytkeytyvät muihin yhteiskunnan osa-alueisiin. Siten visuaalisten taiteiden systeemin toiminnallinen elinvoima nähdään osana yhteiskunnan kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

Selvityksen toteuttavat erikoistutkijat Maria Hirvi-Ijäs, Sari Karttunen ja Sakarias Sokka (vast.) sekä tutkijat Vappu Renko ja Emmi Lahtinen.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin