Kuntien kulttuuritilastotiedot löytyvät nyt kootusti KULTTI-alustalta

Uutiset   10.1.2024  

Kuntien kulttuuritoimintaa kuvaavia raportteja ja tilastoja sisältävä Kuntien kulttuuritilastot KULTTI julkaistiin joulukuussa.

Suomen Kuntaliiton ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhdessä kehittämä raportointialusta sisältää tietoja muun muassa kulttuuritoiminnan taloudesta, kulttuuritoiminnan tarjonnasta sekä kulttuuripalvelujen alueellisesta saavutettavuudesta.

KULTTI-raportointialusta kokoaa aiemmin hajallaan olleen kulttuuritilastotiedon yhteen ja samaan alustaan. Raportit tarjoavat kattavan kuvan kuntien kulttuuritoiminnan nykytilasta ja kehityssuuntauksista. Ne auttavat kuntia vertaamaan omaa toimintaansa muiden kuntien kanssa ja tunnistamaan kehittämiskohteita.

KULTIssa voi tarkastella yksittäisten kuntien tietoja tai verrata useampaa kuntaa keskenään. Raportointialustalla olevan tietosisällön voi myös ladata itselleen käyttöön.

Kaikille käyttäjille avoin ja maksuton alusta hyödyttää erityisesti kuntien kulttuuritoimesta vastaavia ja luottamushenkilöitä. ”KULTTI-alustan tietoja on palautteen perusteella jo hyödynnetty kuntien toiminnassa, esimerkiksi talousarvion valmistelussa”, erikoistutkija Minna Ruusuvirta kertoo. Raporteista voi hakea tietoja tilastovuoden, kunnan, maakunnan tai avialueen tai kuntaryhmän mukaisella jaottelulla.

Joulukuussa julkaistua pilottia kehitetään eteenpäin jatkorahoituksen turvin.

”KULTTI-palvelun pilottia tehtiin Kuntaliiton ja Cuporen yhteistyönä. Mukana oli tässä vaiheessa 48 kuntaa, joiden panos tiedon tuottajana on ollut hyvin tärkeä”, johtaja Marjo Mäenpää toteaa.

”Saamme nyt kehittää tietopohjaa paremmin toimivaksi ja toivomme, että se olisi tulevaisuudessa olennainen osa kaikkien Suomen kuntien päätöksen teon tietoperustaa.”, Mäenpää jatkaa.

Tutustu KULTTI-raportointialustaan täällä.

Lisätiedot:

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Erikoistutkija Minna Ruusuvirta, minna.ruusuvirta@cupore.fi, puh. +358 50 326 8014

Tutkija Vappu Renko, vappu.renko@cupore.fi, puh. +358 50 566 0360

Suomen Kuntaliitto

Erityisasiantuntija Johanna Selkee, johanna.selkee@kuntaliitto.fi, puh. +358 9 771 2080 tai +358 50 435 9420

Kuva: Maximalfocus, Unsplash

Tutustu KULTTI-alustaan

Täällä voit tutustua KULTTI-raportointialustaan.

KULTTI-alustalle

Tutkijat