Perustietoa taiteilijoiden ammattikunnasta on nyt saatavilla tiiviinä tietovihkona

Uutiset   1.12.2023  

valopisteitä tummalla pohjalla

Taiteilijoiden ammattikuntaa koskevan, ensimmäistä kertaa toteutetun rekisteritutkimuksen perustietoja on tänään julkaistu tietovihkona. Tietoa saatiin muun muassa ammattitaiteilijoiden määrästä Suomessa, heidän asuinpaikastaan sekä keskimääräisistä tuloista tarkasteluvuonna 2019.  

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen Taiteilijana Suomessa -tutkimuksen tavoitteena on tuottaa laajasti ja monipuolisesti tietoa eri taiteenaloilla toimivien taiteilijoiden ammattikunnasta. Tutkimuksen aineistona ovat Tilastokeskuksen koko väestöä kuvaavat rekisteritiedot (FOLK-aineisto). Aineistoa rajataan neljän kriteerin avulla ja täydennetään Taiteen edistämiskeskuksen, taiteilijajärjestöjen ja apurahasäätiöiden rekistereillä.

Tutkimuksen ensimmäiselle kierrokselle tarkasteluvuodeksi valittiin 2019. Tuolloin rekisteriaineistoon kuului 17 295 ammattitaiteilijaa, jotka jakautuvat kuudelle laajalle taiteenalalle. Osa taiteilijoista toimii usealla taiteenalalla.

Aineistosta käy ilmi, että ammattitaiteilijat ovat keskittyneet Uudellemaalle ja etenkin Helsinkiin. Vuonna 2019 Helsingissä asui 48 prosenttia Taiteilijana Suomessa -aineiston taiteilijoista. Uudellamaalla taiteilijoista asui kaikkiaan 63 prosenttia.

Tarkasteluvuonna ammattitaiteilijoiden käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli 26 126 euroa ja keskiarvo 29 255 euroa. Käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli korkein kirjallisuuden alalla ja matalin visuaalisten taiteiden alalla. Miesten käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli korkeampi kuin naisilla kaikilla muilla aloilla kuin musiikin alalla.

Seuraavalla kierroksella tarkastellaan vuoden 2024 rekisteritietoja. Tavoitteena on jatkossa entisestään lisätä aineiston kattavuutta muun muassa saamalla mukaan enemmän yhteistyökumppaneita.

”Jotta taiteilijapolitiikassa voitaisiin vahvistaa taiteilijoiden työskentelyolosuhteita ja -edellytyksiä, on tiedettävä, keistä puhutaan, kun puhutaan ammattitaiteilijoista”, toteaa erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs.

“Kaikissa Pohjoismaissa tehdään rinnakkaista kehittämistyötä. Myös Euroopan Unionin Open Method of Coordination- työryhmässä on selvitetty taiteilijoiden ja luovien alojen ammattilaisten työskentelyolosuhteita 27 jäsenmaassa”, Hirvi-Ijäs jatkaa.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore tekee tutkimuksessa yhteistyötä Taiteen edistämiskeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Tilastokeskuksen kanssa. Tietovihko on luettavissa Cuporen verkkosivuilla PDF-muodossa:

Hirvi-Ijäs, Maria, Renko, Vappu, Leppänen, Aino, Lahtinen, Emmi & Sokka, Sakarias (2023). Taiteilijana Suomessa: ammattitaiteilijat Suomessa vuonna 2019. Tietovihko 6. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. 

Lisätietoja:

erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs, maria.hirvi-ijas@cupore.fi, puh. 050 463 5575

Lue lisää Taiteilijana Suomessa -tutkimuksesta Cuporen verkkosivuilta.

Tutkijat