Taiteilijat käyttävät kokonaistyöajastaan noin 60 prosenttia taiteen tekemiseen – muita töitä tehdään pääasiassa siksi, että taiteen tekemisestä saatu tulo ei riitä elämiseen

Uutiset   16.4.2024  

Uusimmassa Taiteen ja kulttuurin barometrissa pureuduttiin taiteilijoiden työskentelyyn. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että taiteilijat toimivat ja tekevät taidetta laajasti yhteiskunnan eri aloilla. Taiteilijoiden työstä noin puolet on kuitenkin muuta kuin taiteen tekemistä. Taiteen ja kulttuurin barometri 2023 julkaistaan yleisötilaisuudessa Semifinalissa 17.4.2024.

Taiteen edistämiskeskuksen ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteistyönä laadittavassa Taiteen ja kulttuurin barometrissa seurataan vuosittain taiteilijoiden näkemyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Uusimmassa barometrissa keskityttiin taiteilijoiden työskentelyyn ja sen moninaisuuteen. Barometrikyselyyn vastasi syksyllä 2023 yhteensä 1 417 taiteilijaa.

Barometrin tuloksista käy ilmi, että taiteilijat ulottavat toimintaansa ja työskentelyään hyvin monille yhteiskunnan aloille sekä tekemällä taidetta että muuta työtä. Vaikka taiteen tekeminen keskittyy perinteisille taidealoille, tehdään taidetta laajasti myös monilla muilla toimialoilla. Monitaiteinen työskentely on taiteilijoille hyvin tavallista yhdessä itsenäisen yhdelle taiteenalalle keskittyvän taiteellisen työskentelyn kanssa. Monialaisuus on myös keskeinen keino työllistyä.

Varsinaisen taiteellisen työn rinnalla, ja usein taiteen tekemisen rahoittamiseksi, taiteilijat tekevät runsaasti myös muuta työtä. Muita töitä tehdään pääasiassa siksi, että taiteen tekemisestä saatu tulo ei riitä elämiseen. Työt koetaan osin mielekkäinä, ja etenkin taiteilijan ammattitaitoa edellyttäviä töitä moni taiteilija tekisi mielellään, jos niitä olisi tarjolla. Taiteilijat kokevat kuitenkin myös, että taiteen tekemisen rinnalla muut työt kuormittavat sekä vievät aikaa ja energiaa taiteen tekemiseltä.

Taiteilijan tulot muodostuvat monesta lähteestä – noin puolet tuloista taiteen tekemisestä

Taiteilija-ammateissa toimiville on tyypillistä saada tuloja useista lähteistä. Ansainnan sirpaloituminen tuo aika ajoin vapautta vaikuttaa omiin työaikatauluihin ja työn sisältöihin, mutta usein se kytkeytyy myös epävarmuuteen työtilaisuuksista ja toimeentulosta, palkattomiin ja riittämättömiin lomiin sekä ongelmiin sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Osalle taiteilijoista tilanne sopii, toisille se on raskasta ja kuormittavaa.

Barometriin vastanneet taiteilijat arvioivat saaneensa keskimäärin noin puolet tuloistaan taiteen tekemisestä. Yleisimpiä tulolähteitä taiteilijoille olivat palkkio tai työkorvaus, palkka, työskentelyapuraha sekä tekijänoikeuskorvaukset. Työttömyysetuuksien piirissä vuoden aikana oli ollut reilu neljännes taiteilijoista.

Tervetuloa keskustelutilaisuuteen

Taiteen ja kulttuurin barometrin tulokset julkistetaan 17.4.2024 järjestettävässä keskustelutilaisuudessa Semifinalissa (Urho Kekkosen katu 6, Helsinki). Tapahtumaa voi seurata myös verkossa. Linkki lähetykseen, tilaisuuden ohjelma ja lisätiedot löytyvät sekä Taiken että Cuporen verkkosivuilta.

Taiteen ja kulttuurin barometri 2023: Taiteilijan työn monet muodot

Lataa raportti Cuporen sivuilta ja Taiken sivuilta.

Ruusuvirta, Minna, Kanerva, Anna, Rensujeff, Kaija & Leppänen, Aino (2024) Taiteen ja kulttuurin barometri 2023. Taiteilijan työn monet muodot. Cuporen verkkojulkaisuja 78. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. 

Lisätiedot

Anna Kanerva, erikoistutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, anna.kanerva@cupore.fi, p. +358 50 302 1414

Valokuva: Bárbara Fróes/ Unsplash

Tutkijat