Tiivis tietopaketti tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä

Uutiset   28.2.2019  

Rajaus "Tekijänoikeusjärjestelmän arvioinnin maisema" -kuviosta. Cuporen tietokortteja 6. "Tietopohjaa tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseksi".

Tekijänoikeus-teema vilahtaa toistuvasti otsikoissa ja kiinnostaa eduskuntavaalien alla. Cuporen uusi tietokortti auttaa ymmärtämään moniulotteista tekijänoikeusjärjestelmää ja sen kehittämistarpeita.

Tekijänoikeusjärjestelmän toimintaympäristössä tapahtuu suuria muutoksia, jotka vaikuttavat suoraan sekä luovan työn tekijöihin että yksittäisiin kansalaisiin. Esimerkiksi digitalisaatio on muuttanut markkinoiden toimintaa, luovia prosesseja ja kulttuurin kokemisen muotoja. Tekijänoikeusjärjestelmän on tärkeää mukautua uusiin vuorovaikutuksen ja luovan työn muotoihin.

Cupore on julkaissut tekijänoikeusjärjestelmän arviointia käsittelevät suomen- ja englanninkieliset tietokortit. Tietokortissa tarkastellaan tekijänoikeusjärjestelmän osatekijöitä, tehokkuutta ja toimintaympäristöä. Se antaa yleiskuvan Cuporessa tehdystä tekijänoikeusjärjestelmän arvioinnista.

Tekijänoikeusjärjestelmässä kohtaavat erilaiset säännöt ja käytännöt sekä  toimijat kuten esittävät taiteilijat, kulttuurialan organisaatiot ja viranomaiset. Tekijänoikeuskysymykset liittyvät myös moniin yhteiskuntapoliittisesti tärkeisiin teemoihin kuten ilmaisunvapauteen, koulutukseen ja työllisyyteen. On siis tärkeää ymmärtää tekijänoikeusjärjestelmän toimintaa kokonaisuudessaan.

”Tuore julkaisumme tiivistää, kuinka Suomen tekijänoikeusjärjestelmä toimii ja miten sitä voi arvioida. Se on suunnattu suurelle yleisölle ja siitä on varmasti hyötyä esimerkiksi kansanedustajille ja taiteilijajärjestöille. Cuporessa on tehty työtä tämän teeman parissa jo 10 vuotta, joten toivon, että tietokortti johdattaa kiinnostuneet myös aiempien tutkimuksien ja syvällisemmän tiedon äärelle.” kuvailee tekijänoikeustiimin projektipäällikkö Tiina Kautio.

Tietopohjaa tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseksi (tekijänoikeustietokortti suomeksi)

Developing the Finnish Copyright System (copyright fact sheet in English)

Julkaisu liittyy Cuporessa toteuttavaan tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointiin sekä arviointimenetelmien kehittämistyöhön, joka tukee päätöksentekoa sekä edistää järjestelmän läpinäkyvyyttä ja julkista keskustelua tekijänoikeuspolitiikasta.

Tutkijat