Toimenpidesuositus: Taiteilija turvapaikanhakijana ja kansainvälisen suojelun kohteena

Uutiset   13.12.2017  

ArtsEqual-hanke on julkaissut toimenpidesuosituksen, jonka mukaan monet Maahanmuuttoviraston taiteilijoita koskevat turvapaikkapäätökset ovat olleet ristiriidassa suomalaisen sananvapauskäsityksen kanssa.

”Viranomaisten ei ole syytä puuttua taiteen tekemisen sisältöihin eikä määritellä sitä, millä tavalla taiteen tekeminen on merkityksellistä ihmisen identiteetin kannalta”, toteaa ohjaaja ja ArtsEqual-hankkeen tutkija Jussi Lehtonen.

ArtsEqual-hankkeen toimenpidesuositus Taiteilija turvapaikanhakijana ja kansainvälisen suojelun kohteena on suunnattu viranomaisille, medialle sekä vainottuja taiteilijoita auttaville tahoille. Se on tehty yhteistyössä Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön Toinen koti -projektin kanssa.

Toimenpidesuosituksen kirjoittajien mukaan Maahanmuuttovirastolla ei ole riittävää käsitystä siitä, millainen taide missäkin kontekstissa näyttäytyy sellaisena, jonka valtaapitävät tahot kokevat uhkaavana. He ehdottavatkin, että virasto konsultoisi tässä asiassa luotettavia asiantuntijalähteitä. Päätöksenteko tarvitsee tuekseen taiteen ja taiteilijoiden tilannetta koskevaa maatietoa.

Cuporen ArtsEqual-tutkimusryhmän tutkijoita oli mukana laatimassa toimenpidesuositusta. Suosituksen ovat kirjoittaneet Sari Karttunen, Pauli Rautiainen, Jussi Lehtonen, Anne Teikari, Gökçe Sandal, Sari Pöyhönen ja Eeva-Leena Haapakangas.

Lataa toimenpidesuositus Taiteilija turvapaikanhakijana ja kansainvälisen suojelun kohteena täältä!