Tuleva julkaisu: Cupore on arvioinut KulttuuriVOS-uudistuksen osallistavaa valmistelua

Uutiset   19.4.2018  

Cuporen erikoistutkija Kaija Kaitavuori on arvioinut esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmän uudistuksen osallistavaa valmistelua. Arviointiraportti julkaistaan Cuporen verkkosivuilla.

Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusta säätelevää valtionosuusjärjestelmää haluttiin uudistaa perinteisestä lainvalmistelusta poikkeavalla tavalla: jo lainvalmistelun alkuvaiheessa mukaan pyydettiin ne toimijat, joita uudistettava järjestelmä ja sitä ohjaavat lait koskevat. Uudistusprosessia suunnittelemaan ja toteuttamaan kutsuttiin ulkopuolinen fasilitaattori, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Cuporen tekemässä arvioinnissa on keskitytty selvittämään, miten osallistavuus lainvalmistelussa toteutui ja mitä vaikutuksia sillä oli. Siinä ei oteta kantaa prosessin aikana käytyjen keskustelujen tai lakiesityksen sisältöön. Arviointi perustuu noin sataan uudistusprosessiin osallistuneilta kerättyyn kyselyvastaukseen sekä uudistusta valmistelleen asiantuntijatyöryhmän jäseninä toimineiden taide- ja kulttuurialan edustajien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten haastatteluihin. Arviointityön tilasi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja sen rahoittivat Sitra ja Cupore.

Arviointiraportti on luettavissa Cuporen verkkosivuilla.