Additional value of EU Structural Funds and the European Agricultural Fund for Finnish cultural policy

Summary

This download is an English language summary (3p.) of Finnish report Kulttuuripolitiikan yhteys EU:n innovaatio-ja aluepolitiikkaan.
EU:n rakennerahastojen ja maaseudun kehittämisohjelman lisäarvo kansalliselle kulttuuripolitiikalle / Additional value of EU Structural Funds and the European Agricultural Fund for Finnish cultural policy.

Project researchers