Vad är Cupore?

Cupore har närmare 15 års erfarenhet av kulturpolitisk forskning. Centrets position är unik i Finland och vi är en erkänd aktör bland andra liknande kulturpolitiska observatorier internationellt. Vi är väl integrerade inom både forskningssamfundet samt bland kulturpolitiska förvaltare och kulturfältets aktörer. Med en motiverad och akademiskt högkvalificerad personal täcker vår metodologiska kännedom såväl kvantitativa som kvalitativa närmandesätt. För närvarande ingår även konstnärliga forskare i kollegiet, vilket ger oss nya insikter i bland annat ny aktionsforskning och socialt engagerade konstprojekt. Läs mer

Följ oss på Facebook

Vi uppdaterar ofta vår facebook-sida med nyheter, information om kommande evenemang och bilder från vår verksamhet, klicka på läs mer för att komma till sidan. Läs mer

Följ oss på Instagram

#suomi100 @Cupore #päiväkahvi #askarteluDer 23. Gemeinsamen Sitzung des Vorstands und Beirats des Finnland-Instituts in Deutschland mit Marjo M #finnlandinstA swan mother with five teenagers, there is life also outside the office. October!#encatc2017 Ideas for future #Compendium and network with Anupama Sekhar, director of culture department Asia-Europe Foundation (ASEF), Lluis Bonet, professor at the University of Barcelona and Marjo Mäenpää, dirctor of Cupore - center for cultural policy research Finland.#encatc2017 prof R Henze, integration often fails in utilitarian and forced arts projectsMilena Dragicevic-Šešic, head of UNESCO Chair in Interculturalism: Still need to build up a communities and break iron curtains. Networks challenges, histories, memories, collaborate, move, connect, engage! #Encatc2017

Instagram Cupore