Vad är Cupore?

Cupore har närmare 15 års erfarenhet av kulturpolitisk forskning. Centrets position är unik i Finland och vi är en erkänd aktör bland andra liknande kulturpolitiska observatorier internationellt. Vi är väl integrerade inom både forskningssamfundet samt bland kulturpolitiska förvaltare och kulturfältets aktörer. Med en motiverad och akademiskt högkvalificerad personal täcker vår metodologiska kännedom såväl kvantitativa som kvalitativa närmandesätt. För närvarande ingår även konstnärliga forskare i kollegiet, vilket ger oss nya insikter i bland annat ny aktionsforskning och socialt engagerade konstprojekt. Läs mer

Följ oss på Facebook

Vi uppdaterar ofta vår facebook-sida med nyheter, information om kommande evenemang och bilder från vår verksamhet, klicka på läs mer för att komma till sidan. Läs mer

Följ oss på Instagram

#StopHatredNow learning from experienced how to be inclusive like Espoo library @EspooCult #AvausNew publications, available on Cupore's site.#taidebarometri Sakarias Sokka (Cupore), Paula Tuovinen (@taideyliopisto), Hanna Helavuori (@tinfo)  ja  TaM Tiitus Petäjäniemi paneelissa taidealan koulutuksesta työelämään. Hanna: Taiteilijan ammatti asiantuntijuutena kuten humanistien ura.#taidebarometri dos Markku Sippolan kommentti: #kolmassektori ja #sosiaalipalkka https://www.cupore.fi/fi/tietoa/uutiset/nuoret-taiteentekijaet-suhtautuvat-yrittaejyyteen-ja-perustuloon-myoenteisemmin-kuin-apurahojen-jakajat#taidebarometri @taikegram https://www.cupore.fi/fi/tietoa/uutiset/nuoret-taiteentekijaet-suhtautuvat-yrittaejyyteen-ja-perustuloon-myoenteisemmin-kuin-apurahojen-jakajat nuoret taiteen tekijät ja kysymys taiteen olemuksesta#taidebarometri Erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs esittelee vuoden 2017 Taidebarometrin tuloksia. Aiheena nuoret taiteilijat.

Instagram Cupore