Barometerrapport

Konst- och kulturbarometern 2023: Konstnärernas många arbetsformer

Läs mer

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore är ett sakkunnigorgan inom kulturpolitisk forskning. Cupore har till uppgift att producera och förmedla forskningsdata, utredningar och utvärderingar som gäller kulturpolitiken för beslutsfattandets och civilsamhällets bruk.

Kommunernas kulturstatistik KULTTI

Kommunernas kulturstatistik KULTTI är en rapporteringsplattform som innehåller rapporter och statistik som beskriver kommunernas kulturverksamhet. På plattformen kan du granska enskilda kommuners uppgifter via färdiga rapporter.

Mer information

Cupores nyhetsbrev

Prenumerera på Cupores nyhetsbrev (på finska) för att hålla dig uppdaterad om ny forskning och om Cupores verksamhet.

Prenumerera