Kontakt

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore har sitt kontor i Hagnäs i Helsingfors. Specialbiblioteket för kulturpolitik och upphovsrätt finns på Cupores kontor och kan användas av forskare, studerande och andra som är intresserade av ämnet.

Kontakta oss

Marjo Mäenpää
Direktör, FD
+358 50 586 0414
marjo.maenpaa@cupore.fi
Petra-Maria Saarinen
Administrativ chef (MFA)
+358 50 452 0414
petra-maria.saarinen@cupore.fi