Aino Leppänen

Forskare, FM

Information

Jag har arbetat i Cupore sedan 2022. Inom mitt ansvarsområde finns det data insamling, analys och datavisualisering. Jag är Filosofiemagister i Litteratur, och jag har också studerat Kognitionsforskning i Jyväskylä universitet.

Jag är också ansvarig för projektet ”Utveckling av vetenskapskommunikation i Cupore” (2023-2024), där vi strävar efter att utveckla datavisualisering och vetenskapskommunikation i Cupore.