Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Konstnär i Finland

  • Projektets varaktighet: 2020

Konstnär i Finland är ett kontinuerligt forskningsprojekt om de i Finland verkande professionella konstnärernas situation och samhälleliga status. Cupore samarbetar med Centret för konstfrämjande Taike, undervisnings- och kulturministeriet samt Statistikcentralen. I olika skeden av forskningen görs därtill samarbeten med konstnärsorganisationer, stipendiestiftelser samt upphovsrättsorganisationer.

Projektet syftar till att ge en mångsidig faktabas om de professionella konstnärernas arbetssituation och samhälleliga ställning i Finland.

I projektet granskas konstnärskåren i ljuset av registerdata. Den centrala datakällan är Statistikcentralens register, som omfattar hela befolkningen i Finland. Dessa avgränsas och kompletteras med registerdata från de konstnärsorganisationer och stipendiestiftelser som är projektets samarbetspartners.

Konstnärskåren avgränsas i datamaterialet genom fyra kriterier:

  • medlemskap i bransch/intresseorganisation,
  • upphovspersoners ersättning av utnyttjande av verk,
  • konstnärlig utbildning samt
  • mottagare av konstnärsstipendier.

Utöver registerforskningen genomförs specialutredningar, som svarar på de frågor som uppstår i samband med granskningen av registerdata samt tidigare utredningar.

Under åren 2022–2023 genomfördes en utredning om de visuella konsternas finansiering, strukturer och utvecklingsbehov. Under åren 2022–2024 genomförs et utredning av kommunernas kulturverksamhet som en del av utvecklandet av den visuella konsternas strukturer.

Konstnärerna och deras verksamhetsförutsättningar granskas i flera andra av Cupores forskningsprojekt. Dessa är bl.a den årliga enkätutredningen Konst- och kulturbarometer samt en vidare granskning av den offentliga finansieringens fördelning mellan konstområden och branscher.

Forskningsprojektet Konstnär i Finland resulterar i statistiksammandrag, arbetspapper och forskningsrapporter. Resultaten publiceras på Cupores nätsida, där de finns fritt tillgängliga.

I forskningsteamet ingår åren 2023–2024 specialforskarna Maria Hirvi-Ijäs (ansv.) och Sakarias Sokka samt forskarna Vappu Renko och Aino Leppänen

Konstnär i Finland -projektets tidsram

 

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse