Vappu Renko

Forskare

Information

Jag har arbetat som forskare på Cupore sedan oktober 2017. Huvudsakligen deltar jag i forskningsprojekt som koncentrerar sig på kulturpolitik på kommunal och regional nivå.

Jag är utbildad politices magister (Åbo universitet, statsvetenskap) och filosofie magister (Helsingfors universitet, konsthistoria). Vid sidan av arbetet skriver jag på en doktorsavhandling om regional kulturpolitik i Finland och Sverige. Före Cupore har jag många års erfarenhet av att arbeta inom kultursektorn, bland annat som projektforskare, koordinator och administratör.

Sedan 2015 har jag varit styrelseledamot i Sällskapet för kulturpolitisk forskning.