Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Forskningsprojekt kring jubileumsåret Finland 100 år

  • Projektets varaktighet: 2020 — 2021

Det självständiga Finlands 100-årsjubileum firades 2017. Det finns behov av sådan forskningsinformation om jubileumsårets betydelse för och effekter på det finska samhället som kan utnyttjas i bred omfattning i framtida samhällelig verksamhet.

Forskningsprojektets syfte är att bilda en helhetsuppfattning om vilka effekter jubileumsåret Finland 100 år har haft på det finska samhället och dess olika aktörer både på kort och på lång sikt. Avsikten är också att fördjupa den bild som tidigare undersökningar har gett av jubileumsåret och verksamheten under det. I undersökningen beaktas följande aspekter:

  • jubileumsårets betydelse för finskheten
  • verksamheten, samarbetet och deltagandet under jubileumsåret
  • erfarenheter av jubileumsåret
  • eventuella långsiktiga effekter på det finska samhället

I forskningsprojektet utreds hur jubileumsåret har påverkat organiseringen av och samarbetet mellan olika aktörer. Frågan utreds med utgångspunkt i bildade samarbetsnätverk och förändrade verksamhetssätt, det vill säga med tanke på förankring av kulturkapital. Också medborgarnas delaktighet analyseras, särskilt med tanke på den så kallade fjärde sektorn. Dessutom utreds det hur jubileumsåret har påverkat uppbyggnaden av nationella identiteter och Finlands image utåt.

Det centrala i forskningsprojektet är att identifiera de lärdomar som jubileumsåret har gett, så att de i framtiden kan utnyttjas i samband med omfattande helheter av flera evenemang kring samma tema och i aktiveringen av kulturaktörer och medborgare såväl på nationell som på lokal nivå.

Syftet med forskningsprojektet är att ge rekommendationer för utvecklingen och faciliteringen av kulturella verksamhetsformer både på nationell och på lokal nivå.

Forskningsprojektet är gjord på uppdrag av statsrådets kansli och genomförd av Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, Owal Group Oy och Demos Helsinki Oy.

 

 

 

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse