Marjo Mäenpää

Direktör, FD

Forskarens information

Marjo Mäenpää FD, direktör för det kulturpolitiska forskningscentret från början av 2016.

Tidigare

Direktör för ansvarsområdet för konst på undervisnings- och kulturministeriet (2013-2015)
Direktör för Centret för konstfrämjande (Taike) (2013).
Professor i Media Management på Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur (2006-2012)
Dekanus på Department of Art and Media (2006-2009),
Förläggare, verkställande direktör och grundare av förlaget Taifuuni AB (1992-2004) som specialiserade sig på rysk, öst- och mellaneuropeisk litteratur.