Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

EspooCult

  • Projektets varaktighet: 2017 — 2019
  • Publikationer : 1

Cupore genomför ett omfattande, tvåårigt forskningsprojekt som undersöker Esbo stads kulturtjänster samt stadens kulturprofil.

Målsättningarna är:

– att kartlägga kulturtjänsternas nuläge i Esbo

– att bedöma möjligheterna med strategin KulturEsbo 2030 samt hur målsättningar uppnås

– att presentera slutsatser och rekommendationer för hur kulturtjänsterna kan utvecklas i framtiden

Kort version om forskningsplanet (PDF)

Forskningsarbetet ger en bred informationsgrund om Esbos kulturtjänster som stöder stadens utvecklings- och strategiarbete. Slutsatserna innehåller lösningar för hur kulturen allt starkare kan vara närvarande i invånarnas vardag och i planeringen av hela stadens framtid.

Begrepp och delområden som är viktiga i forskningsarbetet är bland annat tillgänglighet, mångfald, hållbar utveckling, internationalism, tväradministration, förhållandet mellan vetenskap, konst och ekonomi samt invånarnas självständiga verksamhet och delaktighet.

Forskningsarbetet leds av Cupores direktör Marjo Mäenpää. Till forskningsteamet hör specialforskare Maria Hirvi-Ijäs (teamledare) samt forskarna Anna Kanerva och Minna Ruusuvirta. Anna Kanerva fungerar som projektets forskningskoordinator. Utöver dessa deltar även flera andra forskare vid Cupore (se under) enligt sina olika expertisområden i arbetet med att förverkliga forskningsprojektets olika delområden. Det informeras om forskningsarbetets framskridande på denna sida samt på Esbo stads hemsidor. Frågor gällande forskningsprojektet riktas i första hand till forskningskoordinatorn, forskaren Anna Kanerva.

Forskningsprojektet på Esbo stads webbsidor: www.espoo.fi/espoocult

Läs Esbo stads pressmeddelande om inledningen av forskningsprojektet: www.sttinfo.fi/tiedote?publisherId=3385&releaseId=65576953

 

Även de här projekten kan vara av intresse