EspooCult-faktablad 4: I riktning mot en öppen och inkluderande stad: kulturell mångfald, delaktighet och tillgänglighet

EspooCult-faktablad 4

Forskningsprojektet EspooCult undersökte hur man genom kulturtjänster och hobbyverksamhet kan öka invånarnas möjligheter att påverka, stärka sin självkänsla och delta i verksamhet som ordnas av lokala samfund. Det fjärde faktabladet har tagits fram i samarbete med forskningsinstitutet KEA European Affairs, som varit en internationell partner i undersökningen EspooCult.

Det tvååriga forskningsprojektet utreder hur Esbo är som kulturstad. Undersökningen erbjuder en gedigen kunskapsbas för att utveckla staden. Undersökningen har beställts av Esbo stads resultatenhet för kultur och genomförs av Kulturpolitiska forskningscentret Cupore. Projektet inleddes i januari 2018. Under undersökningens gång publiceras sammanlagt fyra faktablad Det första faktabladet utkom 26.4.2018, det andra 11.12.2018, det tredje 28.5.2019 och det fjärde 16.1.2020.