EspooCult-tietokortti 4: Kohti avointa ja osallistavaa kaupunkia: kulttuurinen moninaisuus, osallistuminen ja saavutettavuus

EspooCult-tietokortti 4

EspooCult-tutkimushankkeessa selvitettiin, kuinka kulttuuripalvelujen ja harrastustoiminnan kautta voidaan lisätä ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa, vahvistaa itsetuntoaan ja osallistua paikallisten yhteisöjen toimintaan. Tutkimushankkeen neljäs ja viimeinen tietokortti on tuotettu yhteistyössä KEA European Affairs -tutkimusinstituutin kanssa, joka on toiminut EspooCult-tutkimuksen kansainvälisenä kumppanina. Tietokortti on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi käännettynä.

Kaksivuotinen tutkimushanke EspooCult selvittää, minkälainen kulttuurikaupunki Espoo on. Tutkimus tarjoaa vankan tietopohjan kaupungin kehittämiseksi. Tutkimuksen tilaaja on Espoon kulttuurin tulosyksikkö ja toteuttaja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Tutkimushanke käynnistyi tammikuussa 2018. Tutkimuksen aikana on julkaistu yhteensä neljä tietokorttia. Ensimmäinen tietokortti ilmestyi 26.4.2018, toinen 11.12.2018, kolmas 28.5.2019 ja neljäs 16.1.2020.

Lisätietoa EspooCult-tutkimushankkeesta:

https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/espoocult

Espoon kaupungin mediatiedote neljännestä tietokortista:

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Osallistuminen_luo_kestavaa_ja_suvaitsev(173602)

Hankkeen tutkijat