Arviointi ja kehittäminen

Hankkeissa selvitetään ja arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta taiteen ja kulttuurin piirissä ja seurataan muutosprosesseja.

Alert for posts list