Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 13.2.2024

Cuporen tiedeviestinnän kehittäminen

  • Hankkeen kesto: 2023 — 2024

Cuporessa kehitetään vuosina 2023–2024 tiedeviestintää, tilastojen ja muiden tietovarantojen digitalisointia sekä käyttäjälähtöistä tiedon visualisointia. Kehityshankkeen tavoitteena on vahvistaa kulttuurialan tilasto- ja tietoperustaa ja palvella koko toimialan yhdenmukaisen tiedonkeruun kehittämistä.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

  • Cuporen tutkimuksen kvantitatiivisten tulosten visualisointi
  • visualisoitujen tilastojen ja muun datan julkaiseminen
  • julkaisualustan, eli www-sivujen uudistaminen

Hankkeen aikana toteutetaan myös Tekijänoikeudellisen yhdistyksen ja Kulttuuripolitiikan tutkimuksen kirjastojen yhdistäminen. Kirjastot toimivat vuodesta 2025 alkaen yhtenäisenä, julkisena tiedekirjastona.

Hankkeen tuloksena kehitetään Cuporen aiemmin julkaistuja tiedon visualisointeja ja julkaistaan uusia Cuporen tutkimusaineistojen pohjalta rakennettuja dynaamisia visualisointeja. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään uusia tiedeviestinnän muotoja.

Hanke saa rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuesta, joka sisältyy Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Rescue and Recovery Facility, RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen (Next Generation EU) ohjelmista.

Yhteistyössä

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin