Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 13.2.2024

Taiteilijoiden sosiaalinen ja psyykkinen työhyvinvointi

  • Hankkeen kesto: 2023 — 2025

Cupore osallistuu vuosina 2023–2025 Työterveyslaitoksen toteuttaman Mielenterveyden työpakki ‑hankkeen osaprojektiin Mielen hyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alalla.

Osahanketta vetää Taike, ja siihen osallistuvat Työterveyslaitoksen ja Cuporen ohella Muusikkojen liitto ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto. Hanke kokonaisuudessaan on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Cuporessa syvennetään vuonna 2022 toteutetun työhyvinvointiin keskittyneen Taiteen ja kulttuurin barometrin aineiston analyysiä. Tarkastelussa keskitytään itsensä työllistäviin taiteilijoihin ja heidän sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa ja työkykyynsä. Analyysissä käytetään yksityiskohtaista taiteenalajaottelua niin, että esimerkiksi esittävien taiteiden sisällä erotetaan tanssin, teatterin ja sirkuksen edustajat.

Analyysin pohjalta Cuporessa kirjoitetaan tutkimusartikkeleita ja laaditaan tietokortti taiteilijoiden mielen hyvinvoinnista. Taiteen ja kulttuurin barometriin suunnitellaan säännöllisesti toistettava taiteilijoiden työhyvinvointia kartoittava osio vuoden 2022 barometriaineiston jatkoanalyysin ja arvioinnin pohjalta. Osio mahdollistaa taiteilijoiden tilanteen seuraamisen pitkäjänteisesti, ja sitä työstetään yhteistyössä osahankekumppanien kanssa.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin