Tiedon visualisoinnit

Tiedon visualisoinnit -sivuille on koottu Cuporen tutkimusaineistoista tehtyjä interaktiivisia visualisointeja. Niiden avulla voit tutkia haluamiasi tietoja tarkemmin, esimerkiksi tiettyjen kuntien kulttuuritoimintaa tai taiteenaloittain rajattuja rahoitustietoja. Osa visualisoinneista aukeaa uuteen ikkunaan.