Strategia

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen strategia ulottuu vuodesta 2020 vuoteen 2025 saakka. Meille on tärkeää tarkastella kulttuuri- ja taidepolitiikkaa laaja-alaisesti ja monitieteisesti. Huomioimme aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja sisällytämme ajankohtaisia teemoja tutkimusohjelmaamme.

Tutkiva, oppiva, välittävä Cupore

Lue Cuporen strategia vuosille 2020-2025 tästä!

Strategia 2020-2025