Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen toiminnan keskeisiä arvoja. Cuporessa laadittiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma osana Cuporen strategian toimeenpanoa. Suunnitelmassa kuvataan yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista Cuporessa. Lisäksi asetetaan tavoitteita ja toimenpiteitä niiden edistämiseksi.

Cuporen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelma

Lue Cuporen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelma 2022-2025 (PDF) täällä!

Lue suunnitelma